Jätteblocktryck

av amanda raud

Utställningstider närmar sig och det enda jag gör är jobba jobba jobba. Med skolsaker. Ibland är det kul, ibland inte. Det här är mina jätteblocktryck av en björkskog 150 x 250 cm. En med färg och en utan. Allt enligt reglerna.

Annonser